Statistieken

Amber Miniscloux
Het eerste onderzoek gaat over geweld in ziekenhuizen. Het gaat zowel over geweld bij patiënten als bij artsen en verpleegkundigen. Dee verschillende vormen van geweld worden hier in opgelijst.
Bron: (11-03-2014). Geweld in ziekenhuizen. Geraadpleegd op 15 december 2017 op https://www.prevent.be/kennisbank/geweld-in-ziekenhuizen-0.

Het tweede onderzoek geeft weer hoeveel mensen ouder dan 18 jaar al te maken hebben gehad met geweld, en welk soort geweld dit was.
Bron: Hellemans, S., Italiano, P., Offermans, A., Pieters, J. (red) (2010). Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Geraadpleegd op 15 december 2017 op http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/41%20-%20Dark%20number_NL.pdf

Axelle Lescrauwaet

Het eerste onderzoek noemt ‘Child abuse and neglect in the UK today: Research into the prevalence of child maltreatment in the United Kingdom.’ Een onderoek door Lorraine Radford in 2009. Ze namen interviews af van kinderen, tieners, jongeren en de ouders van jonge kinderen.
Ik vond dit onderzoek op de website https://www.nspcc.org.uk bij 'physical abuse: Facts and statistics'.

Bron: Radford, L. et al. (2011) Child abuse and neglect in the UK today. London: NSPCC.
Link Onderzoek

Het tweede onderzoek dat ik via de NSPCC site vond noemt ‘How safe are our children? 2017: most comprehensive overvieuw of child protection in the UK.’ En is geschreven door Holly Bentley. Het onderzoek is een samenkomst van analyses van de meest up-to-date kinderbeschermingsgegevens in Engeland in 2017. Het rapport bestudeerd twintig verschillende indicatoren die elk de vraag: ‘hoe veilig zijn onze kinderen?’ in een ander perspectief stelt. Ook is er gebruik gemaakt van gegevens uit het verleden.

Bron: entley, H. et al (2017) How safe are our children? The most comprehensive overview of child protection in the UK 2017. London: NSPCC.
Link onderzoek

Fie Ledegen
Als eerste heb ik criminaliteitsstatistieken gevonden. In de tabel kan je alle misdaden zien met het aantal per jaar (van 2009 tot 2017) in België.

Bron: Criminaliteitsstatistieken (2017). Geraadpleegd via: http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/tabel-per-politiezone/

Het tweede onderzoek zijn statistieken van vandalisme en agressie in Vlaanderen.

Bron: Aantal vandalisme-incidenten (2005). Geraadpleegd via www.mobielvlaanderen.be/docs/persberichten/cijfersagressievandalismeov.doc

Flore Tousseyn
1. Gewelddadige misdrijven tegen eigendom. Dit zijn de cijfers van de periode tussen 2000 en 2014. De tabellen zijn verdeeld onder de gewesten en inwoners. Het werd verzameld door de politie zelf. Ik heb de statistieken gevonden op de website http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/statistiek-criminaliteit en hierbij dan naar de onderverdeling gewelddadige misdrijven gegaan.

Bron: Directie van de operationele politionele informatie (2000-2014). IBM Cognos Viewer - criminaliteit-detailrapport-geregistreerde diefstallen en afpersingen_per gewest. Geraadpleegd 8 december 2017, op https://vobippubliek.vlaanderen.be/cognos10/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%271A%20-%20Diensten%20voor%20algemeen%20regeringsbeleid%20%28DAR%29%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27SVR%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Lokale%20Statistieken%20%28internet%2Bintranet%29%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27criminaliteit%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27criminatliteit%20-detailrapporten%27%5D%2Freport%5B%40name%3D%27criminaliteit-detailrapport-geregistreerde%20diefstallen%20en%20afpersingen_per%20gewest%27%5D&ui.name=criminaliteit-detailrapport-geregistreerde%20diefstallen%20en%20afpersingen_per%20gewest&run.outputFormat=&run.prompt=true&ui.backURL=%2Fcognos8%2Fcgi-bin%2Fcognosisapi.dll%3Fb_action%3Dxts.run%26m%3Dportal%2Fcc.xts%26m_folder%3Di55B7AE9BA9454D6C99DA39D6AD9FFBD6

2. Bevolking in armoede of sociale uitsluiting. Dit onderwerp heb ik gekozen omdat sociale uitsluiting wel degelijk kan leiden tot agressie. Deze werden verzameld over het gehele Vlaams gewest. Er word hierbij gekeken naar geslacht, leeftijd, gezin, woning, job, opleiding en afkomst. Dit werd in de tijd tussen 2004 en 2016 gemeten.

Bron: EU SILC – Algemene Directie Statistiek (2004-2016). Bevolking in armoede of sociale uitsluiting (EU2020-indicator). Geraadpleegd op 8 december 2017, op http://www.statistiekvlaanderen.be/statistiek-armoede

Leen Decroos

1) De eerste statistieken die ik vond, zijn tabellen. Het gaat om criminaliteit in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest. De gegevens lopen van 2000 tot 2014.
Bron: Directie van de operationele politionele informatie (geen publicatiedatum). IBM
Cognos Viewer-Criminaliteit-detailrapport-geregistreerde diefstallen en afpersingen
per gewest. Geraadpleegd op 17/12/2017, op https://vobippubliek.vlaanderen.be

2) De tweede statistieken is in de vorm van een rapport. Het is een onderzoek van 2017. Het
zijn dus zeer recente gegevens. Het is een bron van de Vlaamse Overheid, dus het is zeker
betrouwbaar.
Bron: Jacques, A., Vanweddingen, M., Vergeynst, T., Festraets, D. & Noppe, J. (2017) De
Vlaamse Rand. Een blik op de Vlaamse Rand 2017. Geraadpleegd op 17/12/2017, op
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-rand-cijferboek-2017-1

Tony Oliveira

1) (Taartdiagram) - In de volgende grafiek zie je de redenen dat mensen hadden om meer dan 2 weken thuis te blijven. Meer dan ¼ van de gevallen waren door psychologische problemen. Onder die categorie verstaan we dan vooral depressie. Doordat in ons land het zo achter loopt me de psychiatrie zal dit probleem steeds blijven groeien.

2) (lijngrafiek) - In deze grafiek zie je de evolutie van 1990 tot en met 2010. Het aantal psychiatrische plaatsen per 100.000 personen. Bij elk land daalt het aantal behalve in België. Deze stijgt en blijft een lange tijd heel erg hoog vergeleken met de andere landen in Europa. In 2006 is er plots een snelle daling, maar deze blijft nog steeds heel hoog gecentreerd vergeleken met de andere landen. Moesten we de lijn verder trekken tot dit jaar dan zou je de lijn terug zien stijgen.

Ik heb deze twee grafieken gevonden op de site http://www.itinerainstitute.org. De grafieken staan onder deze link: http://www.itinerainstitute.org/nl/artikel/hoe-gezond-de-geestelijke-gezondheidszorg-belgie-de-feiten-achter-de-mythen-1/

Jade Delmeiren
1.Hier vind je een overzicht van de voetbal accidenten die zowel binnen het stadium als er buiten gebeurd zijn doorgeen de seizoenen. En de stijging van het seizoen 2011-2012 in vergelijking met de andere vorige seizoenen valt op.
Bron: CIV Voetbal Jaarverslag. (2011- 2012). Voetbalgeweld. Geraadpleegd op 19 december 2017, op https://questvoetbalgeweld.weebly.com/cijfers--statistieken.html

2.De tweede statistiek gaat over zinloos geweld zowel bij jongens als bij meisjes. Doorheen de jaren. En zoals je ziet zit er een stijgende lijn in wat niet goed is.
Bron: Steegs, A., & Moes, R. (2002). Zinloos Geweld. Geraadpleegd op 19 december 2017, op https://zinloosgeweldpws.wordpress.com/about/

Chloé Terry
1. De eerste grafiek die ik vond toont welk soort geweld in welke werkcontext voorkomt, en hoeveel. Hierin staan de gezondheidszorg en het openbaar bestuur en onderwijs centraal. Opmerkelijk is dat 'intimidatie' het meest bij voorkomt bij alle bedrijfstakken.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2012/29/helft-werknemers-zorg-heeft-te-maken-met-agressie-op-het-werk.

2. Op de tweede grafiek kan je aflezen hoeveel procent van de gemelde en geregistreerde geweldslachtoffers effectief slachtofferhulp aanvaardt.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2008/46/een-op-de-vijf-slachtoffers-van-huiselijk-geweld-aanvaardt-slachtofferhulp

Mayte Delecluyse
1. De eerste tabel toont aan hoeveel mannen/vrouwen er geen slachtoffer waren van geweld na de leeftijd van 18 jaar.
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/41%20-%20Dark%20number_NL.pdf

2. De tweede tabel toont aan hoeveel procent van de ondervraagde mannen/vrouwen te maken hebben gehad met dergelijk voorkomomende vormen van agressie.
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/41%20-%20Dark%20number_NL.pdf

Lukas Terryn
1. de eerste tabel gaat over getuigen die getuige zijn geweest van geweld op het werk tegenover collega's file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/agressie-en-geweld-tegen-werknemers.pdf
PAGINA 26

2. Tabel 2 gaat over het Percentage slachtoffers van één of meer vormen van ongewenst gedrag per sector per beroepsgroep (afgelopen twaalf maanden, 2007-2011) file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/agressie-en-geweld-tegen-werknemers.pdf
PAGINA 25

Zeno Ubachs
1. Hier heeft CBS onderzoek gedaan naar de hoeveelheid sociaal contact de mensen in Den Haag/Heerlen hebben met vrienden op dagelijkse basis. Dit zijn meetresultaten van 5 jaar na elkaar dus zo kan je makkelijk verschillen opmerken. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82249NED&D1=5&D2=0-9&D3=0&D4=a&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T

2. Mijn tweede tabel heb ik ook van CBS gehaald, omdat het toch wel een verband heeft met mijn vorige statistiek. CBS heeft hier onderzoek gedaan naar het aantal sterftegevallen in de bevolken en wat de oorzaak hiervan is. De weergegeven tabel hier zal iets kleiner zijn dan de mogelijke tabel aangezien ik ander materiaal niet nodig heb. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=7052_95&D1=34&D2=a&D3=0&D4=64-66&HDR=T&STB=G2,G1,G3&VW=T