Organisaties

Hier alfabetisch de organisaties plaatsen, de contactgegevens, algemene werking en doelgroep aub.

Bart Landstra - Geweldloze communicatie training

Contactgegevens
Temminckstraat 3 2313 RR Leiden
Tel: 071-7506135
Mail: ln.gniniarteitacinummocezoldleweg|trab#ln.gniniarteitacinummocezoldleweg|trab

Doelgroep
Iedereen die wenst een training te volgen.

Werking
Trainingen over geweldloze communicatie die passen binnen de ontwikkelingsbehoeften van een bedrijf.

Center for Nonviolent Communication

Contactgegevens
Center for Nonviolent Communication
Adres: 9031 Indian School Rd NE suite 204, Albuquerque, New Mexico
Tel: +1.505.244.4041
Mail: via website

Doelgroep
People who practice or want to practice NonViolent Communication.

Werking
The Center creates a path for healing and reconcilation (e.g.: schools organizations, work setting, relationships, …)

CLB Izegem
contactgegevens
adres: Meensestraat 171 8870 Izegem
E-mail: eb.megeziblcv|ofni#eb.megeziblcv|ofni
telefoon: 051/ 30 13 61

doelgroep
Iedereen die het wenst. Leerlingen, leerkrachten, ouders.

werking
Het CLB werkt rond het medische, psychische preventiezorg en dient als sleutel tussen de scholen en de gespecialiseerde zorg

Huis Voor Veerkracht

Contactgegevens
Huis voor Veerkracht
Elke Van Hoof
Henri Dotremontstraat 30A, 3320 Hoegaarden
Tel: 0479/99.12.19.
Mail: (mailen via website)
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 762104818

Doelgroep
Iedereen met stress, burn-out, bore-out of die problemen heeft met veekracht.

Werking
Elke Van Hoof heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van stress, burn-out en aanpassingsproblemen. Elke stelt deze kennis en expertise graag ter beschikking van andere professionals. In het bijzonder werkt ze nauw samen met en voor huisartsen.
Ook hun dienstverlening is gegroeid uit de jarenlange begeleiding van mensen. Ze werken volgens een ontwikkelingsgerichte aanpak waarbij we je vaardigheden aanscherpen zodat je snel en efficiënt zelf tot nieuwe oplossingen (of een nieuwe oplossing) kan komen. Tot slot werkt ze ook rond verbetering in veekracht bij bedrijven.

Limits - Steunpunt Ongewenst gedrag op school
Contactgegevens
Diestsesteenweg 52, 3010 Kessel-Lo
Tel: 016/208.588
Mail: eb.stimilwsi|ofni#eb.stimilwsi|ofni

Doelgroep
Iedereen met vragen of klachten rond ongewenste intimiteit en pesten.

Werking
Men verwerkt klachten en antwoordt op vragen omtrent ongewenste intimiteiten en pesten.
Men komt informeel tussen bij melding waarbij personeelsleden betrokken zijn. Op vraag van het slachtoffer kan er telefonisch contact opgenomen worden met de directie en/ of een vertrouwenspersoon om zo samen naar een oplossing te zoeken.

Samenlevingsopbouw Vlaanderen
Contactgegevens
Telefoon: 022010565
Online: http://www.samenlevingsopbouw.be
E-mail: eb.wuobposgnivelnemas|nerednaalv.ofni#eb.wuobposgnivelnemas|nerednaalv.ofni
Adres: Vooruitgangstraat323,1030 Schaarbeek

Doelgroep
De regionale instituten voor samenlevingsopbouw.

Werking
Ondersteuningsinstituut ter ondersteuning van de regionale instituten voor samenlevingsopbouw:
- organiseert vorming, training en opleiding
- verricht onderzoek en studiewerk
- ontwikkelt methodieken voor de opbouwwerkpraktijk
- zet themawerkingen op
- verspreidt informatie en documentatie
- behartigt internationale contacten
- verricht beleidswerk
- werkt nauw samen met de regionale instituten voor Samenlevingsopbouw
- doet een appèl op overheden, diensten, sociale organisaties en bewegingen die mee kunnen werken aan structurele verandering voor maatschappelijke problemen

Vzw touché
Contactgegevens
Adres: Kortrijksesteenweg 391, 9000 Gent
Mail: eb.ehcuotwzv|ofni#eb.ehcuotwzv|ofni
Tel: 0477/60.54.09

Doelgroep
Gedetineerden, ex-gedetineerden en anderen die in problemen komen door agressie.

Werking
Vzw touché werkt vanuit een oplossingsgerichte basishouding en benadert de energie achter agressief gedrag als een potentiële kracht die aangewend kan worden op een positieve manier. Dit gebeurt in verschillende fasen, waarbij het start- en zwaartepunt daar ligt waar de cliënt vastloopt en we gebruik maken van waar de cliënt al goed in is.

vzw Zijn
Contactgegevens
Adres: Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
E-mail: eb.njizwzv|ekeim#eb.njizwzv|ekeim
Telefoon: 02 229 38 70

Doelgroep
Iedereen in de samenleving: vzw Zijn wil de samenleving in beweging brengen tegen familiaal en seksueel geweld om zo de spiraal van geweld te doorbreken.

Werking
Vzw Zijn ontwikkelt initiatieven in Vlaanderen en Brussel: sensibilisatie, acties en campagnes, netwerkvorming en educatie.

Wiekslag
contactgegevens
Adres: Kolmenstraat 1314 - 3570 Alken
E-mail: eb.galskeiwed|ofni#eb.galskeiwed|ofni
Telefoon: 011 31 27 43

doelgroep
De organisatie is uitsluitend gericht naar gezinnen. Ze werken eraan om gezinnen goed met elkaar te laten leven en goed te leren samenwerken

werking
De wiekslag werkt met leefgroepen, dagcentrum, begeleid zelfstandig wonen, thuisbegeleiding, projecten en giften.