Leen Decroos

Hieronder vindt u de bronnenlijst van Leen Decroos:

Barth, K. (2011). Karl Barth and the Fifth Gospel: Barth’s Theological Exegesis of Isaiah. International Journal of Systematic Theology, 13 (3), 371.

Barth, K. (2015). Karl Barth on Nothingness: A Christological-Predestinarian Defiance of Theodicy. Sino-Christian Studies, 20, 35-63.

Dillen, A. (2001). ‘In de wereld gaan’. Reflecties op nederigheid, geweldloosheid en dankbaarheid. Tijdschrift (onbekend), volume (onbekend), pagina (onbekend).

file:///C:/Users/Leen/Downloads/pdp9781892005069s.pdf

Gaschler, G. & Gaschler, F. (2014). Ik wil begrijpen wat je echt nodig hebt: Geweldloze communicatie met kinderen: het project Giraffendroom. Roermond: Daimoon.

Gielen, J., Pollefeyt, D., Debel, H., & Dupont, A. (red.) (2011). Mahatma Gandhi: een gids in geweldloosheid en een sleutel naar dieper inzicht in de Indische religies. Leuven: Acco

Haers, J., Pattyn, B. & Wouters, J. (red.) (2002). Terrorisme en geweldloosheid. Leuven: Davidsfonds.

Huysmans, N. (2014). Geweldloze communicatie in scene: Een spel ter preventie van verbale agressie in het S.O [Theses]. Kortrijk: VIVES Departement Sociaal-Agogisch werk.

IBM Cognos Viewer. (geen publicatiedatum). Criminatiteit-detailrapport-geregistreerde diefstallen en afpersingen per gewest. Geraadpleegd op 17/12/2017, op https://vobippubliek.vlaanderen.be

Jacques, A., Vanweddingen, M., Vergeynst, T., Festraets, D. & Noppe, J. (2017) De Vlaamse Rand. Een blik op de Vlaamse Rand 2017. Geraadpleegd op 17/12/2017, op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-rand-cijferboek-2017-1

Kloppenburg, R. & Bovendeerd, B. (2017). Zelfhulpboek positieve psychologie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 43, 296-299.

Latini, T.F. (2008). Cardiac Function and Heart Failure. Journal of the American College of Cardiology, 51 (10), A35-A82.

Latini, T.F. (2010) Confession and Healing in Small-Group Community. World & World, 30 (1), 33-40

Latini, T.F. (2009). Grief-work in Light of the Cross: Illustrating Transformational Interdisciplinarity. Journal of Psychology and Theology, 37 (2), 87-95.

Latini, T.F. (2009). Nonviolent Communication: A Humanizing Ecclesial and Educational Practice. Journal of Education & Christian Belief, 13: 1, 19-31

Latini, T. F. (2011). The church and the crisis of community: a practical theology of small group ministry. Grand Rapids: Eerdmans.

Latini, T.F. (2013). Transforming Church conflict: Compassionate Leadership in Action. (Book Marks). The Christian Century, 130 (14), 41.

Latini, T.F. & Van Deusen Hunsinger, D. (2013). Transforming Church Conflict: Compassionate Leadership in Action. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press.

Modderkolk, H. & Van Zijl, F. (29, augustus, 2017). De nieuwe oorlog is permanent en alles draait om ontwrichting. De Volkskrant, 8.

Mol, J. (2015). De giraf en de jakhals in ons: over geweldloos communiceren. 8ste druk. Amsterdam: SWP.

Omer, H. (2015). Geweldloos verzet in gezinnen: Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. 2de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Onraedt, C. (2016). Communicatievaardigheden trainen in de verslaafdenzorg een haalbare doelstelling: Een literatuuronderzoek en moduleontwikkeling voor communicatievaardigheden bij alcohol- en medicatieverslaving op de afdeling Verslaafdenzorg in het OLV te Brugge [Theses]. Kortrijk: VIVES Departement Sociaal-Agogisch werk.

Producent (onbekend) & regisseur (onbekend). (24 juni 2014). Nonviolent Communication Workshop [video]. Productieland (onbekend): XPUni.com.

Rosenberg, M. (2014). Geweldloos communiceren, hoe doe je dat? Rotterdam: Lemniscaat.

Rosenberg, M. (2008). Geweldloze communicatie: ontwapenend en doeltreffend. 3de druk. Rotterdam: Lemniscaat

Sobral, J.; Maneiro, L.; Gόmez-Fraguela, J.A. & Cutrin, O. (2017). Effects of parenting practices through deviant peers on nonviolent and violent antisocial behaviours in middle- and late-adolescence. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 9, 75-82. https://doi.org/10.1016/j.ejpal.2017.02.001

Sorensen, M.J. (2016). Humour in Political Activism: Creative Nonviolent Resistance. UK: Palgrave Macmillan.

Valkenberg, S. (19, juni, 2017). Zij hebben bommen, wij mindfulness? De Volkskrant, 18.

Vandeplas, A. (2014). Ik versta wat jij bedoelt: Geweldloze Communicatie bij kinderen in problematische leefsituaties [Theses]. Geel: Thomas More Kempen.

Van de Weyer, T. (27, juli, 2017). “Hierna wil ik ook een hond! (Maar wel een kleintje)”. Het Laatste Nieuws, 14.

Van Reeth, G. (2012). Sterren aan de hemel. Extra materialen [DVD]. Averbode: Averbode.

Van Wielink, J. & Wilhelm, L. (2015). Wil je me precies vertellen wat je voelt? TvC, 2, 18-23.

Wijdeveld, M. (2006). Communiceren in crisissituaties. Pallium, 8, 53-55.

Wikipedia (2017). Marshall Rosenberg. Geraadpleegd op 25 september 2017, op https://nl.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg

www.statistiekvlaanderen.be