Jade Delmeiren

Hier vind je de bronnen van Jade Delmeiren Alfabetisch gerangschikt.

Bellens, E. (2017). Twitter doet (nog eens) een poging om schoon schip te maken. Knack. Geraadpleegd via http://datanews.knack.be/ict/nieuws/twitter-doet-nog-eens-een-poging-om-schoon-schip-te-maken/article-news-941221.html

Bogaerts, S., Henrichs, J., & Klerkx, F. (2011-2012). Huiselijk geweld in een poliklinische forensisch psychiatrische setting: delict informatie en persoonlijkheidspathologie. Geraadpleegd op 19 december 2017, op http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?query=any,contains,geweld&qb=1513701527.32279&institution=KUL&vid=Lirias&indx=1&bulkSize=10&lang=eng&tab=default_tab&search_scope=Lirias

Bom, H., & Wiebenga, E. (2017). Connecting authority. Journal for Psychotherapy, 43, 269-289. DOI: 10.1007/s12485-017-0206-8

Bussens, S. (2017). Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet: Een verkenning van het concept, de mindset en de tools. Agora, 1, 39-43. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?rfnId=rfin0&rfnGrpCounter=3&amp=&fn=search&=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&fctV=eng&mode=Basic&ct=facet&rfnGrp=3&rfnGrp=2&tab=all_content_tab&srt=rank&fctN=facet_rtype&fctN=facet_lang&institute=&dum=true&vl(freeText0)=geweldloos&fromLogin=true&dstmp=1513593497823

Campforts, E., Colson, B., Imeraj, L., Wouters, S., & Lampo, A. (2016). Nieuwe autoriteit, nieuwe inzichten?: Geweldloos verzet in de hulpverlening. Tijdschrift klinische psychologie, 4, 253-262. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?rfnId=rfin0&rfnGrpCounter=3&amp=&fn=search&=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&fctV=eng&mode=Basic&ct=facet&rfnGrp=3&rfnGrp=2&tab=all_content_tab&srt=rank&fctN=facet_rtype&fctN=facet_lang&institute=&dum=true&vl(freeText0)=geweldloos&fromLogin=true&dstmp=1513593497823

CIV Voetbal Jaarverslag. (2011- 2012). Voetbalgeweld. Geraadpleegd op 19 december 2017, op https://questvoetbalgeweld.weebly.com/cijfers--statistieken.html

Decoodt, F. (2017). Honduras: ‘De fraude is zo gigantisch dat geen enkel scenario haar nog kan verbergen’. Geraadpleegd op 19 december 2017, op https://www.mo.be/nieuws/hondurese-president-tot-winnaar-gekroond-terwijl-oas-oproept-tot-nieuwe-verkiezingen-eu

Desmet, J. (2017). Assistentieflats in oud-gemeentehuis. Geraadpleegd op 19 december 2017, op https://www.hln.be/regio/poperinge/assistentieflats-in-oud-gemeentehuis~aff04aff/

De Vries, M. (2007). Communicatie in de praktijk met een knipoog naar het theater. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 21, 152-154. Doi: https://doi.org/10.1007/BF03079555

Dillen, A. (2015). 'Probleem niet enkel benoemen, ook aanpakken'. Geraadpleegd op 19 december 2017, op https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/492409/1/2015-03-25-KenL-p10-11_Dossier_partnergeweld(1).pdf

Dorren, C. (2011). Geweldloos weerbaar worden. Tijdschrift voor praktijkondersteuning, 6, 121-121. DOI: 10.1007/s12503-011-0076-4

Gryson, M., & De Waele, V. (2017). ‘Positief agressief. Hoe woede benutten?’. 2de druk. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.

Haim, O. (2015). Geweldloos verzet: handleiding voor ouders. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?rfnGrpCounter=1&amp=&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&initializeIndex=true&fctV=books&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=facet&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&srt=rank&fctN=facet_rtype&institute=&dum=true&vl(freeText0)=geweldloos&dstmp=1513586061468&fromLogin=true

Hooghe, M. (2011). Een kwestie van geweld, niet van libido. Geraadpleegd op 19 december 2017, op https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/308978/1/De_Morgen_20110519.pdf

Jeugd & vrede, (2000). Geweld genoeg!: je maakt geen vrienden met geweld! {poster}. België: Jeugd & vrede.

Loenders, L. (2016). Omgaan met ongewenst gedrag van jongeren via de Nieuwe Autoriteit en het Geweldloos Verzet: een product voor begeleiders van jongeren met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met gedrags- en/of emotionele problemen { onderscheiding Theses}. Heverlee : Sociale School Heverlee.

Mahieu, V., & Lemonne, A. (2014). Projet de recherche portant sur le développement d'un outil d'aide à la décision en matière de violence entre partenaires. Projet réalisé dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe de l'Institut Tomas More Kempen. Brussel : Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Geraadpleegd via https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/rapport_35.pdf

Mol, J. (2015). De giraf en de jakhals in ons: over geweldloos communiceren. Amsterdam : Uitgeverij SWP, 8e druk, 127 p.

Pinto, D., Van Doremalen, H. (2009). Conflicthantering en diversiteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 220 p.

Prins, H., Mullens, M., & Swerts, J. (2002). Tekens. 6. Transparanten {Didactic materiaal}. België: De Boeck.

Ramsay, S. (2000). Violence. The Lancet, 355, 1744-1744. DOI: 10.1016/S0140-6736(00)02260-1

Robben, W. (1998). Ghandi's strategie voor een rechtvaardige wereld. Mensen onderweg, 100, 8blz.

Roelants, S. (2013). Geweldloos Verzet: Een brug naar elkaar?: Een onderzoek binnen het O.B.C. ter Wende naar het effect van deze methodiek op de ouder-kind relatie {online Theses}. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE3578029

Rosenberg, B. (2006). Geweldloze communicatie. Geraadpleegd via https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=j4yf7c4Nb0IC&oi=fnd&pg=PA13&dq=geweldloos+communiceren&ots=PJ6HYrcWkt&sig=gnjhvadUB5CgwIsUpH04Z2huFqs#v=onepage&q=geweldloos%20communiceren&f=false

Schuur, G. (2009). Omgaan met agressie in G. Schuur, Zelfcontrole: hanteren van agressie in interactie, Houten: Bohn Stafleu van Loghum,159-186, DOI: 10.1007/978-90-313-6962-1

Schuur, G. (2010). Agressie als uitdaging. Geraadpleegd via https://link.springer.com/article/10.1007/s12426-010-0010-8

Schuur, G. (2010). Zakboek: Omgaan met agressie in de spoedeisende zorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. DOI: 10.1007/978-90-313-7940-8.

Schuur, G., De Vries, D. (2011). Conflicten en agressie in de medische praktijk. 2de druk. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 173 p.

Steegs, A., & Moes, R. (2002). Zinloos Geweld. Geraadpleegd op 19 december 2017, op https://zinloosgeweldpws.wordpress.com/about/

Van Deal, D. (1995). Pax Christi Vlaanderen, studiedag 'Geweld in de media', Antwerpen, 18 maart 1995: aankondiging {poster}. België: BDJ-Jeugd & Vrede.

Vergote, N. (1998). "Wegwijs" doorheen Mariënstede: wegwijzers tot geweldloos dienstverlenen {Theses}. Kortrijk : Ipsoc.

Walker, J. (2001). Conflicten geweldloos oplossen: een praktisch boek werkboek met spelen en oefeningen voor het voortgezet onderwijs. Katwijk : Panta Rhei.