Fie Ledegen

Hieronder vind je de bronnenlijst van Fie Ledegen:

Agnew E.N. (2012). Needs and Nonviolent Communication in the Religious Studies Classroom., 210-224

Berger, Peter L. (1975). Sociologisch denken: een kennismaking met de sociologie. Rotterdam: Universitaire pers.

Mol, J. (2007). De giraf en de jakhals in ons: over geweldloos communiceren. Amsterdam: SWP.

Rosenberg, Marshall B. (2014). Geweldloos communiceren, hoe doe je dat? Rotterdam: Lemniscaat.

Gaschler, Gundi. (2014). Ik wil begrijpen wat je echt nodig hebt: Geweldloze communicatie met kinderen: het project Giraffendoom. Roermond: Daimoon.

Stappaerts, Luce. (1996). Mijn agenda voor de vrede: een klasproject voor kinderen en jongeren. Averbode: Altiora.

Rose, Liz. (2006). Nonviolent Communication: a tool for working with children who have emotional or behavioral challenges. General Music Today, 19, 35-36.

Avet, Linda. (2015). Passie maakt het verschil. Kleuters en ik: ervaringsgericht werken met jongere kinderen, 32, 26-31.

Baum, Tomas. (2013). Veiligheidspolitiek: de gevolgen voor vrede. Streven: cultureel maatschappelijk maandblad, 5, 388-401.

Huysmans, N. (2014). Geweldloze communicatie in scene: Een spel ter preventie an verbale agressie in het S.O. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Ryckebosch, M. (2012). OORlog en vrede dOOR het OOG van de kunst: creatief bezinnen. Torhout: KATHO derpartment ReNo.

Arteel, A. (1997). Ondersteunende communicatie. Torhout: KATHO.

Ribbens, W. (2011). Gamen in de cel doet agressie afnemen. Corelio: Groot-Bijgaarden.

Draulans, V. (2002). Een genderanalyse van Oorlog en vrede. Leuven: Faculteit sociale wetenschappen.

Van Gorp, B. (2015). Tien Denkbeelden Over Europa: Adviezen Over Hoe De Communicatie Te Verbreden En Te Verdiepen. Leuven.
Baller, Gaby. (2016). Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Therwil: Schweiz.

Patry, J.F. (2006). Favoriser la communication des aphasiques par l’équipe soignante: place d’un atelier de communication. Springer-Verlag: Paris.

Ekkehard, L. (1988). Frieden. Ein handwörterbuch. VS Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden.

Grosjean, S. (7 september 2017). L’école de la bienveillance. Femmes d’Aujourd’hui, 36.

Van Regenmortel, J. (9 december 2017). Beter een kampioen als voorbeeld dan een cokedealer. Gazet van Antwerpen, 12.

Verdonck, P. (9 december 2017). Woordvoerder Festival naar brouwerij Sint-Bernardus. Het laatste nieuws, 43.

Agnew, Elizabeth. (2004). From charity to social work: Mary E. Richmond and the creation of an American profession. University of Illinois Press.

Agnew, Elizabeth. (1982). Data communications for microcomputers: with practical applications and experiments. McGraw-Hill Osborne Media.

Agnew, Elizabeth. (2006). Comparison of various procedures for progressive collapse analysis. M. ASCE.

Morley1tube. (Prod.) & (Reg.). (2010). Nonviolent communication with Marshall Rosenberg. USA.

Expert Academy. (Prod.) & (Reg.). (2012). Geweldloze communicatie. België.

Stichting communicatie. (Prod.) & (Reg.). (2014). De spelregels van communicatie. Nederland.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk beslit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen. (20 januari 2017). Belgisch staatsblad.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zorgkundige. (8 juli 2016). Belgisch staatsblad.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie fitnessbegeleider. (25 maart 2016). Belgisch staatsblad.

Besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen van gronden gelegen in Beringen als site ‘particuliere gronden met historische activiteiten in Beringen’. (20 november 2017). Belgisch staatsblad.

Decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosen voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. (10 november 2017). Belgisch staatsblad.

Criminaliteitsstatistieken (2017). Geraadpleegd via: http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/tabel-per-politiezone/

Aantal vandalisme-incidenten (2005). Geraadpleegd via www.mobielvlaanderen.be/docs/persberichten/cijfersagressievandalismeov.doc

Belga. (12 november 2017). Jan Jambon noemt agressie in Brussel ‘onaanvaardbaar’. Het Laatste Nieuws, 5.