Basisteksten

(tijdelijke werktekst) Noteer hier de bronvermelding van elk van jullie basisartikel (4 leden betekent hier 4 bronvermeldingen). Op die manier krijgen we een pagina met overzicht van alle artikels die onze groep gebruikten voor de opdracht. (einde tijdelijke werktekst)

Amsterdam, J., Niesink, R. (2017). Geweld door alcohol en drugs (II). Verslaving, 13(3), 189-197.

Agnew E.N. (2012). Needs and Nonviolent Communication in the Religious Studies Classroom., 210-224

Kuntze, J., T.Van der Molen, H., & Ph. Born, M. (2016). Big five personality traits and assertiveness do not affect mastery of communication skills. Health Professions Educations, (2), 33-43. Geraadpleegd via http://www.sciencedirect.com

Nedelcu, E. (2012). THE CULTURE OF COMMUNICATION IN THE KNOWLEGDE SOCIETY. Challenges of the Knowledge Society, 2, 1979-1986. Geraadpleegd via https://doaj.org/

Omer, H. (2007). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. In H. Omer (red.), Geweldloos verzet in de praktijk (pp. 83-95). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Doi 10.1007/978-90-313-6423-7

Schuur, G. (2009). Omgaan met agressie in G. Schuur, Zelfcontrole: hanteren van agressie in interactie, Houten: Bohn Stafleu van Loghum,159-186, DOI: 10.1007/978-90-313-6962-1

Laninga-Wijnen, L. Harakeh, Z. Steglich, C. Dijkstra, J. Veenstra, R. Vollebergh, W. (2017). Populaire jongeren zetten een norm voor vriendschappen en agressie in de klas. Kind en adolescent, 38 (4), 212-232. Geraadpleegd via https://link.springer.com/journal/12453

Latini, T.F. (2009). Nonviolent Communication: A Humanizing Ecclesial and Educational Practice. Journal of Education & Christian Belief, 13: 1, 19-31

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814010696
1) Adams, G.R. (1983). Social competence during adolescence: social sensitivity, locus of control, empathy, and peer popularity. Journal of Youth and Adolescence.

Van Lissa, C. J., Hawk, S. T., & Meeus, W. H. J. (2017). The effects of affective and cognitive empathy on adolescents’ behavior and outcomes in conflicts. Journal of Experimental Child Psychology, (158), 32-45. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096516302235

Geweldloze-communcatie-4-300x270.jpg

Jaminé, L (2008). Agressie, hoe verder? Cliënten opvangen als slachtoffer, getuige of dader. ICOBA

Van der Ploeg, J. (2014). Agressie bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum