Axelle Lescrauwaet

Hieronder vind je de bronnenlijst van Axelle Lescrauwaet:

123Test (2017). NEO-PI-r. Geraadpleegd op 8 december 2017. Op https://www.123test.nl/neo-pi-r/

APApsychnet (2017). Microcounseling and attending behavior: an approach to prepracticum counselor training. Geraadpleegd op 8 december 2017. Op http://psycnet.apa.org/record/1968-17988-001

Barrick MR, Mount MK, Judge TA. Personality and performance at the beginning of the new millennium: What do we kno wand where do we go next?. Int J sel assess 2001;9(1):9-30.

Bentley, H. et al (2017) How safe are our children? The most comprehensive overview of child protection in the UK 2017. London: NSPCC.

Besluit van 19 april 2013 van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. (31 mei 2013). Belgisch staatsblad, 34858-35116.

Besluit van 9 juli 2017 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015 houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid, wat betreft de hulpverleningszones (14 juli 2017). Belgisch staatsblad, 78178-78284.

Besluit van 5 april 2016 van het afdelingshoofd tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 14 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Organisatiebeleid, Financiën en Communicatie. (13 april 2016). Vlaamse Codex. 66321-66335.

Born, M. (2001). Vragenlijst presentatie-motivatiestijl VPMS. Leiden: PITS.

Brand, W. (1992). Het vergroten van uw sociale vaardigheden Samens. En red.: Willem Brand. [DVD]. Utrecht: Teleac.

Brand, W. (1992). Wat is stress Samenst. En Red.: Willen Brand. [DVD]. Utrecht: Teleac.

Claes, B. (2013). Horen, zien en wat nu? : Kinderen die getuige izjn van intrafamiliaal geweld [Bachlorproef]. Geraadpleegd via doks.katho.be

Daniels T, Ivey AE. Microcounseling: Making Skills Training Work in a Multicultural World. Springfield, IL: charles C Thomas; 2007.

De Graef, G. (2007). Instrumenten voor effectievere training en opleiding in een interculturele context: gebruikersgids. [handleiding]. Geraadpleegd via Lirias.kuleuven.be

Dictionary.com (2017). Distinction. Geraadpleegd op 8 december 2017. Op http://www.dictionary.com/browse/distinction

Drobec, P. (2005). Kinderaugen benötigen Kompetenz und Geduld. Spektrum der Augenheilkunde, 19(6), 349-349.

Engels, M.C., Colpin, H., Van Leeuwen, K., Bijttebier, P., Van Den Noortgate, w., Claes, S., Goosens, L., & Verschueren, K. (2017). De onderlinge samenhang tussen leerkracht-leerlingrelaties, peerstatus, en gedragsmatige betrokkenheid. Kind en adolescent, 38(3), 148-167.

Geeraert, A., Martens, G. (1991). Later begint nu. [DVD]. Brussel: BRTN.

Google (2017). Google translate. Geraadpleegd op 8 december 2017. Op https://translate.google.com/

Helsen, W. (2007). Training geven: een gericht proces op weg naar succes. Leuven: Acco.

Holiday, R. (10 november 2017). Tem het nukkige kin in jezelf (en word echt belangrijk). Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Holtrop, D., Born, M., De Vries, A., & De vries. R.E. (2014). A matter of context: A comparison of two types of contextualized personality measures. Personality and Individual Differences, 8, 234-240.

Hommes MA. Zelfinstructie bij gesprekstraining voor afstandsonderwijs. Effecten op vaardigheid, self-efficacy, motivatie en transfer. [self-instruction in communication skills training for distance education. Effects on skills, self- efficacy, motivation and transfer]. Ridderkerk, the netherlands: ridderprint offsetdrukkerij; 2006

Hübner, M., Vannoorenberghe, G. (2015). Patience and long-run growth. Economics Letters, 137, 163-167.

Judge TA, Bono JE. Five-factor model of personality and transformational leadership. J Appl Psychol 200;85(d):751-765.

Kuntze, J. (2009). Assessing progress in mastery of counseling communication skills. Rotterdam: Erasmus universiteit.

Kuntze, J., T.Van der Molen, H., & Ph. Born, M. (2016). Big five personality traits and assertiveness do not affect mastery of communication skills. Health Professions Educations, (2), 33-43. Geraadpleegd via http://www.sciencedirect.com

Kuntze, J., T. Van der Molen, H., & Born, M. (2016). Mastery of communication skills. Does intelligence matter? Health Professions Educations. 1,(z.p).

Kuntze, J., T.Van der Molen, H., & Ph. Born, M. (2007). Progress in Mastery of Counseling communication skills: Development and Evaluation of a New Intrument fort he assassment of counseling communication skills. European Psychologisch, 12(4), 301-313. Geraadpleegd via https://goo.gl/BtXLZq.

Lang G, Van der Molen HT. Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening. [Psychological communication, A basis fort he helping proces]. Soest, The Netherlands: Uitgeverij Nelissen; 2004.

LinkedIn. (2017). Gerard Egan. Geraadpleegd op 8 december 2017, via
https://www.linkedin.com/in/gerard-egan-121a978)

Linkedin. (2017). Jeroen Kuntze. Geraadpleegd op 15 november, via https://nl.linkedin.com/in/jeroen-kuntze-84694b2b

Lucy, L. (2014). Werkboek geweldloze communicatie. Rotterdam: Lemniscaat.Oxford bibliographies (2017). Microskills. Geraadpleegd op 8 december 2017. Op https://goo.gl/N1DWBn

Luif, M. (17 november 2017). De omgekeerde wereld. De Standaard. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Ministerieel besluit van 6 juni 2015 tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Taal XX - UE 6 S - tussenniveau - interactieve strategieën van de mondelinge communicatie" (code 73XX26U21D2) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 (9 juni 2015). Belgisch Staatsblad, 44416-44576.

Nieuwhuize, M. (2002). Assertiviteit. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Psychologydictrionary (2017). Restriciton of range. Geraadpleegd op 8 december 2017. Op https://psychologydictionary.org/restriction-of-range/

Radford, L. et al. (2011) Child abuse and neglect in the UK today. London: NSPCC.Geraadpleegd op 13 december 2017 via https://www.nspcc.org.uk/

Reach, G. (2017). Observance à l’adolescence. Médicine des Maladies Métaboliques, 11(7), 650-656.

Reynebeau, M. (16 november 2017). Zeg niet te gauw, ’T is weer zo’n vrouw. De standaard. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Rosenberg, M. (2015). Geweldloze communicatie: Ontwapenend, doeltreffend en verbindend. Rotterdam : Lemniscaat.

Salemin, E., Bosmans, G., De Haan, E.. & Wiers, R. (2013). Look at the bright side of life: Computergestuurde training bij angs, 12(1), (z.p).

Schreeren, A. (2017). Ik hoor het liefst van kinderen zelf waar zij tegenaan lopen. Kind & Adolescent Praktijk. 16(2), 29-33.

Sercu, J. (2017). Egen lichaam, eigen grenzen, eigen keuzes [Bachlorproef]. Geraadpleegd via doks.katho.be

Snelder, M.M. (2008). Het effect van de training ‘persoonlijke effectiviteit’ op assertiviteit, psychologische capaciteiten en bevlogenheid. [Masterproef]. Geraadpleegd via Utrecht University Repository.

Speech (2017). Interjection: definition and examples. Geraadpleegd op 8 december 2017. Op http://partofspeech.org/interjection/

Speltincx, G. (2012). Aan assertief gedrag kan je werken… ook in de klas. Karel de Hogeschool.

“these training programs were developed according tot he cumulative microtraining (CMT) method.” (Kuntze, J., T. Van der Molen. H., & Ph. Born, M. 2016, p. 35)

Van der molen, H.T., Gramsbergen-Hoogland, Y. (2013). Gesprekken in organisaties. Groningen: Noordhoff uitgevers.

Van der Molen, H.T. (2012). Psychologiesche gespreksvoering: een basis voor hulpverlening. Amsterdam: Boom Nelissen.

Van de Weijenberg, A. (2016). Wat de samenleving nodig heeft. Management Kinderopvang, 22(2), 13-13.

Van Driesche, A. (2016). Communicatie op school: haalbare ideeën voor een sterk verhaal. Brussel: Politeia.

Wikipedia (2017). Meta analyse. Geraadpleegd op 8 december 2017, op https://nl.wikipedia.org/wiki/Meta-analyse

Wikipedia (2017). Paul Costa Jr. Geraadpleegd op 8 december 2017. Op https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Costa_Jr)

Wikipedia (2017). Regression analysis. Geraadpleegd op 8 december 2017. Op https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis

Yourdictionary (2017). Summerizing. Geraadpleegd op 8 december 2017. Op http://www.yourdictionary.com/summarizing

Zwinnen, I. (2010). Praten over partnergeweld: een contextuele benadering binnen de hulpverlening van een CZW [Bachlorproef]. Geraadpleegd via doks.katho.be