Amber Miniscloux

Hieronder vind je de bronnenlijst van Amber Miniscloux:

Bartuska, H., Buchsbaumer, M., Mehta, G., Pawlowsky, G., Wiesnagrtzki, S. (2008). Psychotherapeutic Diagnostics: Guidelines fort he New Standard. Vienna: Springer Vienna.

Bass, E., & Davis, L. (1988). The courage to heal: A guide for women survivors o f child sexual abuse. New York: Harper & Row.

Baumrind, D. (1997). The discipline encounter: Contemporary issues, Agression and Violent Behavior., 1997, Vol. 2(4), pp 321-335.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Bemiddelingsraad ingesteld bij artikel 12 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakkeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriëntatie. (28 Oktober 2015). Belgische Staatsblad, 69050 – 69051.

Bormuth, M. (2006). Life conduct in modern times: Karl Jaspers and psychoanalysis. Dodrecht: Springer Netherlands.

Bron: Alink, L. (9 november 2006). Promoveren op peuteragressie. Geraadpleegd op 9 december 2017 via https://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/1275.html

Bron: Baumrind, D. (mei 2015). Twitter. Geraadpleegd op 9 december 2017 via https://twitter.com/diana_baumrind

Bron: Hellemans, S., Italiano, P., Offermans, A., Pieters, J. (red.) (2010). Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Bron: Kemme, R. (5 juni 2013). Fiscus jaagt op foute stamrecht bv’s!. Geraadpleegd op 9 december 2017 via https://stam-recht.nl/2013/06/05/actieve-controle-fiscus-op-stamrecht-bvs/

Bron: Virginia. (11 december 2007). Mensen en geweld. Geraadpleegd op 9 december 2017 via http://filosofie-is-leuk.skynetblogs.be/archive/2007/12/11/mensen-en-geweld.html

Bron: (Februari 2015). Geweldloos verzet Dauwendaele. Geraadpleegd op 9 december 2017 via http://wijkdauwendaele.nl/category/geweldloos-verzet/

Bron: (11 – 03 – 2014). Geweld in ziekenhuizen. Geraadpleegd op 15 december 2017, op https://www.prevent.be/kennisbank/geweld-in-ziekenhuizen-0.

Caffaro, J.V., & Conn-Caffaro, A. (1998). Sibling abuse trauma. New York: Ha- worth Press.

Cladder, H. (2002). Oplossingsgerichte korte psychotherapie. 3e druk. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Clarke, R.V. (ed.) (1992). Situational crime prevention: Successful case studies. New York: Harrow & Heston.

Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijke geweld, ondertekend in Istanboel op 11 mei 2011. (6 mei 2014). Belgisch Staatsblad, 44189.

“Deze anname is al door tientallen studies naar het rijk der fabelen verwezen, waarbij werd aangetoond dat het behandelen van ‘symptomen’ er niet toe leidt dat de situatie verslechtert of nieuwe symptomen ontstaan.” (Omer, 2007, p. 83)

Florsheim, P., Tolan, P., & Gorman-Smith, D. (1998). Family relationships, parenting practices, the availability of male family members, and the behavior of inner-city boys in single-mother and two-parent families. Child Development, 69, 1437-1447.

Germain, L. (2004). Evidence-based cliëntgericht-experiëntiële pssychotherapie. Leuven: KUL: Afdeling psychotherapie en dieptepsychologie.

Ge, X., Conger, R.D., Cadoret, R.J., Neiderhiser, J.M., Yates, W., Troughton, E., & Stewart, M.A. (1996). The developmental interface between nature and nurture: A mutual influence model of child anti-social behavior and parent behaviors. Developmental Psychology, 32, 574-589.
Goldstein, A.P. (1996). The psychology of vandalism. New York: Plenum.

Gottman, J.M. (1998). Psychology and the study of marital processes. Annual
Review of Psychology
, 49, 169-197.

Heffels, A. (Prod.). (1981). ..Gedragstherapie// [serie]. Hilversum: Teleac

Hetherington, E.M., Clingempeel, W.G., Anderson, E.R., Deal, J.E., Hagan, M.S., et al. (1992). Coping with marital transitions: A family systems perspective. Monographs of Social Research and Child Development, 57, Ser. No. 227.

Jouriles, E.N., Murphy, C.M., Farris, A.M., Smith, D.A., Richiers, J.E., & Waters, E. (1991). Marital adjustment, parental disagreements about child rearing and behavior problems in boys: Increasing the specificity of the marital as- sessment. Child Development, 2, 1424-1433.

Kinet, M., Moyson, L. (2005). Grootse patiënt, kleine therapeuten. Narcisme en psychotherapie. Antwerp/Apeldoorn: Garant Uitgevers.

Kinet, M., Moyson, L. (2012). Zelfverwonding. Psychodyaniek en psychotherapie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgeves.

Mayer, R.G., Butterworth, T., Nafpaktitis, M., & Sulzer-Azaroff, B. (1983). Pre- venting school vandalism and improving discipline: A three-year study. Journal of Applied Behavior Analysis, 16, 355-369.

McCord, J. (1986). Instigation and insulation: How families affect anti-social aggression. In D. Olweus, J. Block, & M. Radke-Yarrow (eds.), Development of antisocial and prosocial behavior: Research, theories, and issues (pp. 343-384). Or- lando, Fla.: Academie.

McLeod, J. (2012). The counsellor’s workbook: Developing a personal approach. 2de druk. Bershire: Open university press.

Meyssen, H. (Prod.) & Marichal, C. (Reg.). (1984). Ik kom uit therapie [film]. Brussel: BRT.

Moffit, T.E., & Henry, B. (1991). Neuropsychological studies of juvenile delinquency and violence: A review. In J. Milner (ed.), The neuropsychology of aggression (pp. 67-91). Norwell, Mass.: Kluwer Academic.

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford, England, and Cambridge, Mass.: Blackwell.

Omer, H., & Elitzur, A. (2001). What would you say to the person on the roof? A suicide-prevention text. Suicide and Life-Threatening Behavior, 31, 129-139.

Omer, H. (2007). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. In H. Omer (red.), Geweldloos verzet in de praktijk (pp. 83-95). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Doi 10.1007/978-90-313-6423-7

Omer, H. (2015). Helping Parents Cope with Suicide: An Approach Based on Nonviolent Resistance. Family Process, September 2015, Vol.54(3), pp 559-575.

Omer, H. (2015). Nonviolent Resistance: Helping Caregivers Reduce Problematic Behaviors in Children and Adolescents. Journal of Marital and Family Therapy, October 2016, Vol.42(4), pp 688-700

Patterson, G.R., Dishion, T.J., & Bank, L. (1984). Family interaction: A process model of deviancy training. Aggressive Behavior, 10, 253-267.

Patterson, G. R., Dishion, T. J., Bank, L. (1984). Family interaction: A process model of deviancy training, Agressive Behavior, 1884, Vol. 10(3), pp 253-267

Peters, H. (1992). Psychotherapie bij geestelijk gehandicapten. Amsterdam: Swets & Zeitliger.

Provosta, D. (2017). Psychoanalyse en psychotherapie. Geraadpleegd op 18 december 2017, via http://www.psychotherapiegent.be/

Salmivalli, C. (1999). Bullying as a group process: An adaptation of the partici- pant role approach. Aggressive Behavior, 25, 97-111.

Seynhaeve, J. (2002). Dementie en depreesie: een moeilijke diagnose: differentieel onderzoek bij 12 depressieve en 12 demente bejaarden. [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC

Vandereychen, W., Deth, R. (red.) (2009). Psychotherapie: Van theorie tot praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Doi 10.1007/978-90-313-7516-5

Vandereycken, W. (2004). Hoe waardevol is psychotherapie? Psychopraxis 6 (2004), p. 11-14.

Vanmarcke, A. (2013). Psycho-watte?! Psycho-educatieve product-ontwikkeling bij eerste psychotherapeutisch contact met lager schoolkind. [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Verheul, R. (2006). Het imagoprobleem van de psychotherapie. Tijdschrift voor psychotherapie, Jaargang 32 (2006) nr. 3, p. 195-204.

Verscheure, E. (2013). Het stimuleren van een positieve ingesteldheid bij psychogeriatrische patiënten: ontwerp van zes sessies gebaseerd op positieve psychologie. [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC

Van Kalmthout, M. (1995). De eenheid van de psychotherapie. Tijdschrift voor psychotherapie, Jaargang 21 (1995), nr. 3, p. 173-181.

Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. (4 augustus 1996). Belgisch Staatsblad, 84434 – 84440.

(2009). Panorama: Psychose [serie]. Brussel: Canvas.

(2015). Vormingsinstituut voor psychoanalyse en psychotherapie. Geraadpleegd op 18 december, via http://vormingsinstituut-gpp.be/

(2017). Psychoanalys. Geraadpleegt op 18 december 2017, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse